O životních vibracích

Proč název Životní vibrace? Žijeme ve světě zvuků a vibrací. Zvuky mohou být příjemné, jiné nepříjemné, hrubé. Dokážou člověka harmonizovat nebo mohou škodit. V mnoha případech nejsme schopni zvuky a vibrace slyšet. Přesto všechno vnímáme, ať už sluchem, či jinými smysly, případně celým tělem.

Hanka

Uvědomuji si rozdílné vnímání života skrze ženu a skrze muže. Myslím, že by obojí mělo být u každého z nás vyvážené. Znamená to žít v rovnováze mezi rozumem a láskou, mezi akcí a meditací, mezi pláčem a radostí, zlostí a láskou. Všechno do života patří, stačí pouze nalézt mezi nimi rovnováhu, objevit ty správné životní vibrace.

Honza

Všechno okolo nás vytváří vibrace a všechno vzájemně komunikuje. Myslím si, že je potřeba vnímat život nejen smysly, ale i srdcem, celým tělem.

Zvuky a vibrace tibetských a křišťálových mís mne oslovuji i z toho důvodu, že hudba mě provází od raného mládí ve všech formách. Hraji na několik hudebních nástrojů.