Již proběhlo...

10.12. 2017 - Benešov

"Andělská harmonie"                                            

koncert - tibetské, křišťálové mísy

Hana a Jan Marešovi

 

 

"Křišťálové Vánoce 2016"


Poetický vánoční večer plný hraní na křišťálové mísy s povídkami o lásce, síle, radosti a štěstí.

Milí přátelé,

děkujem všem, kteří jste za námi do kostela sv. Jana Křtitele v Praze přišli.  Opět jsme si všichni uvědomili, jak je příjemné zavnímat Advent jako čas klidu a rozjímání. Jako čas, kdy přemýšlíme o sobě, o druhých, o tom, co je a není v životě důležité. Slzy, které nám tento večer vytryskly z našich očí, nechť jsou v roce 2017 slzami štěstí a lásky, vepsané do našich srdcí a duší. Buďme živým projevem boží laskavosti, laskavosti v očích, ve tváři, v srdečném pozdravu.

Krásné dny v roce 2017 přejí Hana, Jan, František