7. února 2020 - Třeboň

Zvuková lázeň                                                                                                                                                                                      

koncert léčivých tónů tibetských mís