18. říjen 2019 - Třeboň

Zvuková lázeň                                                                                                                                                                                      

koncert léčivých tónů tibetských mís