volné 3

Zvuková lázeň

koncert léčivých zvuků planetárních gongů Mars a Venuše