TM - Hranice

Zvuková lázeň

koncert léčivých zvuků tibetských mís